Afrikaans 6

Hierdie kursus is vir Afrikaans Eerste Additionele Taal

Hierdie kursus het slegs taalkuns (skryf, spel en taal) lesse vir Afrikaans 6 / Vlak 6.

Kursusbeskrywing:

Leerders sal skryfvaardighede verbeter deur op ‘n gereelde basis beide kreatiewe fiksie en nie-fiksie te skryf. Hulle sal leer om ‘n verskeidenheid sinstrukture te vorm, asook paragrawe met ordentlike inleidings en afsluitings. Hulle sal ook leer hoe om ‘n ordentlike opstel te skryf. Skryf opdragte sluit in: kortverhale, gedigte, boekverslae, outobiografiese storie, hoe-om, dialoog, humor, strokiesprente, briewe, beskrywingsstukke, biografiese opstel en navorsingsverslag. Leerders sal ook in hul spraak-, spel- en taalvaardighede ontwikkel deur hul skryf opdragte asook deur die gebruik van aanlyn hulpbronne.

Om van die kursus gebruik te maak sluit asseblief aan by E-Classroom wat ‘n jaarlikse lidmaatskap het.

Afrikaans – English Woordeboek

* Wanneer met ster gemerk, druk uit.
As daar ‘n wagwoord gevra word vir antwoorde: homeschool

Skryfboeke benodig vir hierdie kursus:
Lees
Woordeskat/Spel
Taal
Skryfwerk

 

Dag 1

Lees

 1. Lees Arme Padda en voltooi die vrae op bladsye 3 & 4 in vol sinne
 2. Antwoorde op bladsye 5 & 6

Woordeskat / Spel

 1. Skryf woorde op bladsy 5 oor in Woordeskat / Spel boek met hul engelse vertaling.

 

Dag 2

Woordeskat/Spel

 1. Speel Hangman (WOW Spelfees 5)

Taal

 1. Wat is woordsoorte

 

Dag 3

Taal

 1. Wat is Selfstandige naamwoorde
 2. Hoe om Selfstandige naamwoorde uit te ken (Scroll tot heel laaste slide)

 

Dag 4

*Taal

 1. Lees Die avonture van Paulus van Gas (Bladsy 1)
 2. Lees oor Selfstandige naamwoorde (Bladsy 2). *Druk uit bladsye 3-5. Doen Oefening 1 (bêre Oefening 2 vir Dag 5)
 3. Antwoorde op bladsy 6

 

Dag 5

Taal

 1. Taal Oefening: Woordsoorte
 2. Versamelname en soortname. Doen oefening 2 van Dag 4.

 

Dag 6

Woordeskat / Spel

 1. Speel Hangman (WOW Spelfees 5)

Skryf

 1. Skryf ‘n vertellerdeel van die kort toneelstuk, Arme Padda.

 

Dag 7

Taal

 1. Wat is Lettergreepverdeling

 

Dag 8

Taal

 1. Lees van Lettergreepverdeling en doen *oefening 1
 2. Antwoorde op bladsy 4

 

Dag 9

Taal

 1. Idiome: Laai die PowerPoint skyfies af oor Idiome (druk “enter” gedurende die aanbieding en wees op die uitkyk vir klank tekens (sound clips) – druk daarop)
 2. *Doen die aktiwiteit in MS Word.

 

Dag 10

*Taal

 1. Lees Idiome bladsy 1 en 2
 2. Doen *Oefening 1 op bladsy 2

 

Dag 11

Woordeskat / Spel

 1. Doen Speltoets

*Lees

 1. Beantwoord eers bladsy 1 se waar / onwaar vrae van *Pre Lees
 2. Lees nou die feite op bladsy 2 en merk jou antwoorde.

 

Dag 12

Lees en Skryfwerk

 1. Lees Kobus Mol se winter goed, druk uit bladsye 2 en 3 en beantwoord die vrae in vol sinne.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 13

Taal

 1. Lees bladsy 1 van Taal Oefening (Punte, Hoofletters, Vraagtekens, Uitroeptekens en Aanhalingstekens)
 2. Skryf Hoppie die Hasie oor in jou skryfboek en maak al die puntuasiefoute reg.
 3. Antwoord op Bladsy 3

 

Dag 14

Taal:

 1. Lees hierdie aanbieding oor Klank- en Lettergrepe
 2. Hoe alles in mekaar pas in Afrikaans
 3. Lees interesante hierdie berig oor v-/f- woorde

 

Dag 15

Woordeskat / Spel

 1. Speel Hangman (WOW Spelfees 5)

Taal:

 1. Lees bladsy 1 en 2 van Klankpatrone en spelling. Lees ook op bladsy 3 van d/t woorde.
 2. Druk uit en voltooi bladsy 3 en 4.
 3. Antwoorde op bladsy 5

 

Dag 16

*Taal

 1. Lees *Kobus Mol se winter.
 2. Skryf nuwe woorde met betekenis in jou Woordeskat boek in Alfabetiese volgorde.
 3. Leer die gebruik van voorsetsels op bladsy 2
 4. Doen Oefening 1 en 2 (Druk bladsye 2 – 5 uit). Bêre Oefening 3 en Oefening 4 (blokkiesraaisel) vir Dag 17.

 

Dag 17

Taal

 1. Doen Oefening 3 en Oefening 4 van Kobus Mol se winter.

 

Dag 18

Skryfwerk

 1. Lees die Vriendskaplike brief om jou te help om jou eie brief te skryf
 2. Riglyne hoe om die brief te skryf.
 3. Skryf ‘n vriendskaplike brief aan ‘n vriend/vriendin/falmilielid en vertel hom/haar wat jy van molle geleer het. Hou die volgende in gedagte:
  1. Die verskil tussen ware molle en die molle wat ons in Suid-Afrika kry (verskille en ooreenkomste).
  2. Is molle blind? Gebruik ook ‘n idioom met die woorde ‘mol’ en ‘blind’.
  3. Het jou mening oor molle verander noudat jy meer weet van hulle?
   Oorsaak en gevolg – Verstaan oorsaak en gevolg. Bv.

   • Die molle grawe tonnels (probleem – oorsaak)
   • Dit versprei voedingstowwe (gevolg).
  4. Onthou om die formaat te volg op bladsy 1 van die voorbeeld.

 

Dag 19

Skryfwerk

 1. Kyk na prentjie
 2. Beantwoord hierdie vrae:
  1. Wat dink jy gebeur in die prent?
  2. Waar dink jy vind dit plaas?
  3. Hoe dink jy het die seun gevoel? Gee twee beskrywende woorde om die seun se gevoelens te beskryf.
  4. Gee ‘n moontlike onderskrif vir die prent.

 

Dag 20

Woordeskat / Spel

 1. Kies die regte woorde uit die lys

Taal

 1. Wat is Werkwoorde?
 2. Wat is Hulpwerkwoorde?
 3. Wat is Verlede tyd?
 4. Druk bladsy 1- 3 van Hoofwerkwoorde en hulpwoorde uit en voltooi die vrae.

 

Dag 21

Skryfwerk

 1. Maak ‘n Dagboekinskrywing. Kies een van die volgende Temas:
  1. ‘n Dag so wonderlik dat ek nooit wil vergeet nie.
  2. Ag nee! Nie alweer nie!
  3. ‘n Baie spesiale persoon wat ‘n verskil in my lewe gemaak het.
 2. Voorbeeld van dagboekinskrywing.
 3. Volg die volgende raamwerk om jou dagboek inskrywing te skryf:
  1. Skryf die dag en datum bo-aan.
  2. Dit is nie nodig om met “Liewe Dagboek” te begin nie.
  3. Skryf in die eerste persoon.
  4. Gebruik die verlede tyd vir dit wat in die verlede tyd plaasgevind het.
  5. Gevoelens wat nou ondervind word, word in die teenwoordige tyd geskryf.
  6. Gebruik woorde soos vandag, gister en môre.
  7. Gebruik byvoeglike naamwoorde en bywoorde, korrekte leestekens en hoofletters.
  8. Vrae en wense is ‘n goeie manier om gevoelens oor te dra.
  9. Noem vriende en familielede op hulle name.
  10. Skryf in paragrawe.

 

Dag 22

Taal

 1. Wat is die verskillende sinsoorte?
 2. Voorbeelde van ‘n Stelsin?
 3. Voorbeelde van ‘n Vraagsin?
 4. Voorbeelde van ‘n Uitroepsin?
 5. Druk uit en voltooi bladsye 1 en 2 van Sinsoorte.
 6. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 23

Taal

 1. Wat is die spelreëls vir Kappie en Deeltekenwoorde?
  Gaan na bladsy 2 afdeling 1.2 en lees oor die Skryftekens. Lees eers van die Deelteken (“) en tweedes van die Kappie (^)
 2. Reëls:
  1. Deelteken-reël
   Die deelteken word gebruik om lettergreepskeiding aan te dui. Waar twee vokale langs mekaar staan en tot twee verskillende lettergrepe behoort, maar verkeerdelik as een lettergreep gelees kan word, word die deelteken gebruik om te wys dié twee vokale behoort tot verskillende lettergrepe.
  2. Kappie-reël
   ‘n Kappie word gebruik om sekere klanke te verleng (langer te maak tydens uitspraak): môre, brûe, skêr, miljoenêr, trôe, lêer, wîe, bêre, hê, wêreld, nêrens, sê, affêre maar, kombers, mens, perd, stert, teks, telefoon
 3. Druk uit bladsye 1 tot 3 van Kappies en Deeltekenwoorde en voltooi Oefening 1. Bêre Oefening 2 vir Dag 24.

 

Dag 24

Taal

 1. Doen Oefening 2 en Oefening 3 van Kappies en Deeltekenwoorde.
 2. Antwoorde op bladsye 5& 6.

Woordeskat / Spel

 1. Skryf al die Kappie-woorde op bladsy 3 van Kappies en Deeltekenwoorde oor in jou Woordeskat boek met Engelse betekenis.
 2. Skryf al die Deeltekenwoorde op bladsy 4 oor in jou Woordeskat boek met Engelse betekenis.

Skryfwerk

 1. Maak sinne van 5 Kappie-woorde en 5 Deeltekenwoorde.

Belangrike Nota om te onthou

 1. ‘n Woord wat soms baie verwarrend kan wees: leer, leer, lêer, leër ….
  1. Ek leer hard. (learn)
  2. Ek klim op die leer. (ladder)
  3. Mamma se sykouse het ‘n leer in. (ladder in the stockings)
  4. Ek sit my werkvelle in ‘n lêer. (file)
  5. Die leër help om ons veilig te hou. (army)

 

Dag 25

Woordeskat / Spel

 1. Speel Hangman (WOW Spelfees 5)

*Lees en Skryfwerk

 1. Wanneer ons ‘n nuwe boek kies, volg ons die leesproses. Dit bestaan uit pre-lees (wat die buiteblad ons vertel), tydens lees (wat binne die boek geskryf is) en post-lees (wat ons kan onthou van wat ons gelees het). Ons gaan vandag kyk na pre-lees.
 2. Wat vertel die buiteblad van ‘n boek vir ons? Kyk mooi na die prente en lees die inligting daarby.
 3. Druk uit bladsye 1 en 2 en beantwoord die vrae.
 4. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 26

Lees

 1. Lees die leesstuk met begrip.

Woordeskat / Spel

 1. Skryf nuwe woorde op bladsy 3 in jou woordeskat boek met hulle engelse vertaling

*Skryfwerk

 1. Maak sinne met elk van die nuwe woorde wat jy in jou woordeskat boek geskryf het.
 2. *Druk uit bladsye 3 en 4 en voltooi die vrae.
 3. Antwoorde op bladsy 5

 

Dag 27

Taal

 1. Lees die leesstuk en leer die idiome op bladsy 1
 2. Druk uit bladsy 2 en voltooi.
 3. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 28

Lees en praat

Addisionele leefstof:

Wat is El Niño? ; Hoekom moet ons water bespaar en hoe kan ons water bespaar? ; Oorstromings & Droogtes

 1. Lees die artikels oor Water;
  1. Lees en kyk of jy die antwoorde op die vrae kan opspoor.
  2. Bespreek elkeen van die vrae.
  3. Gee dan ‘n bondige (kort) antwoord oor elkeen van die vrae.
  4. Vertel iemand van wat jy uitgevind het.
 2. Vrae:
  1. El Niño: Wat is dit?
  2. Wat gebeur as dit te droog is?
  3. Hoekom moet ons water bespaar?
  4. Hoe kan ons water bespaar?

 

Dag 29

Skryf en aanbied

 1. Gebruik hierdie inligting en ontwerp jou eie plakkaat om mense bewus te maak van die water krisis in Suid-Afrika
  1. Voeg korrekte byskrifte by
  2. Sluit toepaslike inligting in.
  3. Gebruik sleutelwoorde.
  4. Skryf bondig.
  5. Jy het tot dag 32 om jou plakkaat klaar te maak.

 

Dag 30

Skryf en aanbied

 1. Werk aan jou plakkaat oor Water.

Taal

 1. Druk uit bladsye 1 en 2 van Werk met sinne (woordsoorte) en voltooi Oefening 1 en 2.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 31

Skryf en aanbied

 1. Werk aan jou plakkaat oor Water.

Taal

 1. Wat is Versamelname? Dis Selfstandige naamwoorde wat ‘n versameling of ‘n groep benoem. Versamelname kan op 2 maniere gebruik word:
  1. Alleen as ‘n selfstandige naamwoord; voorbeelde:
   • werpsel,
   • kudde,
   • span
  2. Saam met ander selfstandige naamwoorde; voorbeelde:
   • ‘n werpsel katjies,
   • ‘n kudde beeste,
   • ‘n span atlete
 2. Leer die Versamelname op bladsy 1 en druk bladsy 2 uit en voltooi Oefening 1.

 

Dag 32

Skryf en aanbied

 1. Maak jou plakkaat oor Water klaar.

 

Dag 33

Bespreking

 1. Kyk goed na die prente van Ramp en ongeluk.
 2. Bespreek die vrae.

 

Dag 34

Taal

 1. Hoe om Voornaamwoorde te gebruik
 2. My STOMPv2I gids

 

Dag 35

Taal

 1. Lees bladsy 1 van Enkelvoudige sinne.
 2. Druk bladsye 2 tot 4 uit en voltooi Oefening 1 en Oefening 2. (Bêre Oefening 3 en 4 vir Dag 36.

 

Dag 36

Woordeskat / Spel

 1. Speel Hangman (SA Provinsies)

Taal

 1. Voltooi Oefening 3 en Oefening  4 van Enkelvoudige sinne.
 2. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 37

Lees en Skryfwerk

 1. Druk bladsye 1 tot 6 uit van Lees en kyk. Bêre bladsye 5 en 6 vir Dag 38
 2. Lees versigtig deur elke leesstuk en beantwoord die vrae op bladsye 1 tot 4.

 

Dag 38

Lees & Skryfwerk

 1. Maak jou Lees en Kyk werkstuk klaar.
 2. Antwoorde op bladsy 5.

 

Dag 39

Taal

 1. Beskrywende Woorde is woorde wat di selfstandige naamwoord beskryf (byvoeglike naamwoorde) of woorde wat die werkwoord beskryf (bywoorde).
 2. Wat is Trappe van vergelyking?

*Skryfwerk

 1. Druk uit bladsye 1 tot 3 van *Hoe beskryf ek ‘n persoon? en voltooi die werkstuk.
 2. Antwoorde op bladsye 4 en 5.

 

Dag 40

*Skryfwerk

 1. Druk bladsy 1 van *Beskrywing van ‘n persoon uit en voltooi stap 1 en stap 2.

 

Dag 41

Skryfwerk

 1. Skryf 2 paragrawe van die inligting wat jy in stap 1 en stap 2 bymekaar gemaak het.
  1. Skryf paragraaf 1 met behulp van stap 1.
  2. Skryf paragraaf 2 met behulp van stap 2.
  3. Hou jou inhoud interesant.
  4. Gebruik byvoeglike naamwoorde en bywoorde.
  5. Gebruik korrekte hoofletters en leestekens.
  6. Maak gebruik van sinskonstruksie en voegwoorde.
  7. Los spasies tussen paragrawe.

 

Dag 42

Taal

 1. Lees bladsy 1 en 2 oor Skryftekens goed deur.
 2. Druk bladsy 2 en 3 uit en voltooi Oefening 1 en Oefening 2.
 3. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 43

*Taal

 1. Wat is Samestelling en Afleiding?
 2. Lees bladsy 1 van Samestelling en Afleiding goed deur.
 3. Druk uit en voltooi *Oefening op bladsy 2
 4. Antwoorde op bladsy 3.

Woordeskat / Spel

 1. Skryf samestellings op bladsy 2 oor in Woordeskat / Spel boek met hul engelse vertaling.

 

Dag 44

Lees en Skryfwerk

 1. Wat is Stylfiguur?
 2. Lees bladsy 1 van Gedig.
 3. Druk uit bladsye 2- 5. Voltooi Oefening 1. Bêre Oefening 2 vir Dag 45.

Quiz

 1. Stelsin Quiz

 

Dag 45

Skryfwerk

 1. Voltooi Oefening 2 van Gedig.
 2. Antwoorde op bladsye 6 & 7.

Taal

 1. Meervoude Quiz

 

Dag 46

Taal

 1. Vertaal in Engels
 2. Oefen jou idiome

 

Dag 47

*Lees & Praat

 1. Kyk mooi na die boekomslag van *Die Wellingtonse Klopse.
 2. Druk uit en voltooi bladsye 1 en 2.
 3. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 48

Lees en Skryf

 1. Lees hierdie artikel oor Die Kaapse Klopse
 2. Skryf ‘n opsomming oor wat jy in die artikel gelees het.

*Luister en Praat

 1. Lees, druk uit en voltooi bladsy 1 van *My Kultuur. (Druk ook bladsy 2 & 3 uit en bêre vir Dag 49)
 2. Kyk hierdie video oor Tradisionele Xhosa-danse

 

Dag 49

*Luister en Praat

 1. Lees en voltooi bladsy 2 van *My Kultuur.
 2. Lees meer oor “The Star of David
 3. Lees en voltooi bladsy 3 van *My Kultuur.
 4. Maak ‘n lys van jou vriende en vra hulle uit oor hul herkoms. Vra ook vir jou ouers van julle herkoms.

 

Dag 50

*Lees en skryf

 1. Lees die artikel oor die Kaapse Klopse
 2. Druk uit bladsye 1 en 2 en beantwoord die begripsvrae in vol sinne.
 3. Antwoorde op bladsy 3

*Taal

 1. Lees bladsy 1 van Voornaamwoorde
 2. *Druk uit en voltooi bladsy 2.
 3. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 51

Woordeskat / Spel

 1. Skryf Woordeskat op bladsy 1 van My Kultuur oor in jou woordeskat boek met engelse vertaling en betekenis.

*Lees en Skryf

 1. Lees *My Kultuur
 2. Druk uit en beantwoord die vrae op bladsy 2.
 3. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 52

Taal

 1. Wat is Woordvorming? Lees Hoofstuk 4 tot einde bladsy 114
 2. Leer van Afleidings en Samestellings.
 3. Druk uit bladsye 1-4, lees en voltooi bladsye 1 en 2. (Bêre bladsye 3 en 4 vir Dag 53)

 

Dag 53

Taal

 1. Voltooi bladsye 3 en 4 van Afleidings en Samestellings
 2. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 54

Skryfwerk

 1. Lees ‘n Legende uit my kultuur? goed deur.
 2. Lees ‘n paar van hierdie voorbeelde van legendes.
 3. Vra jou ouers uit oor legendes.
 4. Begin dink aan ‘n storie wat jy kan skryf wat ‘n legende is. (Jou storie moet Dag 57 klaar wees)

 

Dag 55

Skryfwerk

 1. Maak ‘n raamwerk vir jou storie.
  1. Kies jou karakters
  2. Inleiding
  3. Middel
  4. Slot
 2. Skryf nou ‘n eerste weergawe van jou storie

 

Dag 56

Skryfwerk

 1. Gaan deur jou rofwerk.
 2. Maak seker jy gebruik ‘n openingsin wat vertel waaroor die storie gaan.
 3. Maak seker jy gebruik verbindingswoorde om jou sinne te verbind.
 4. Skryf ‘n slotsin. Dit kan die moraal van die storie bevat.
 5. Onthou jou leestekens!

 

Dag 57

Skryfwerk

 1. Gaan weer deur jou storie en maak jou finale aanpassings.
 2. Maak gebruik van ‘n woordeboek om seker te maak jou woorde is reg gespel en dat dit die regte betekenis het.
 3. Teken ‘n mooi kleurvolle prent wat by die storie pas.

 

Dag 58

*Skryfwerk

 1. Gaan na bladsy 5 van Voëls en lees die gedigte hardop: Die Swaeltjie & Vinkies
 2. Lees ook bladsy 8 oor Inligting oor snawels en kloue
 3. *Druk uit bladsye 1 – 4 en doen Oefeninge 1 en 2. Bêre die res vir Dag 59.

*Taal

 1. *Druk uit bladsye 1 tot 4 van Skryftekens. Voltooi oefeninge 1 en 2.

 

Dag 59

Skryfwerk

 1. Voltooi Oefeninge 3 en 4 van Voëls.
 2. Antwoorde op Bladsye 6 en 7

Taal

 1. Voltooi Oefeninge 3 en 4 van Skryftekens.
 2. Antwoorde op bladsye 5 & 6

 

Dag 60

*Skryfwerk

 1. *Druk uit en voltooi bladsye 1 tot 3 oor die begripstoets oor Voëls.
 2. Antwoorde op bladsy 4

 

Dag 61

Taal

 1. Lees hierdie aanbieding oor enkelvoudige en saamgestelde sinne.
 2. Jy hoef nie die aktiwiteite te doen nie.

Skryfwerk

 1. Lees bladsy 1 van Skryf goed deur.
 2. Volg die instruksies noukeurig en skryf jou opstel

Woordeskat en Spel

 1. Skryf Woordeskat oor in jou woordeskat boek op bladsy 2 van Skryf met engelse vertaling en betekenis.

 

Dag 62

Skryfwerk

 1. Maak gebruik van prente of tekeninge om ‘n voël of ‘n dier te beskryf.
 2. Hier is voorbeelde van prente, maar jy kan ook jou eie gebruik
 3. Skryf jou idees neer.

*Taal

 1. *Druk uit bladsye 1 en 2 van Taalstruktuur Sinsoorte.
 2. Voltooi Oefening 1
 3. Onderstreep die verskillende Sinsoorte in “My hond, Valentyn” (DBV is ‘n akroniem (afkorting) vir Dierebeskermingsvereniging.)
 4. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 63

Skryfwerk

 1. Skryf jou eerste konsep van jou skryfstuk.

 

Dag 64

Skryfwerk

 1. Hersien en redigeer jou skryfstuk.

 

Dag 65

Skryfwerk

 1. Skryf jou finale weergawe. Doen dit in MS Word en druk uit en plak in jou boek.  Wys ook in die dokument jou keuse van ‘n dier of voël.

 

Dag 66

Skryfwerk

 1. Bestudeer bladsy 1 van Skryf deur goed na die byvoeglike naamwoorde te kyk.
 2. Gebruik nou hierdie byvoeglike naamwoorde om ‘n persoon in jou familie te beskryf. Probeer ook om die idiome wat jy geleer het, in jou skryfwerk te gebruik.
 3. Maak notas van jou idees.
 4. Jy het 4 dae om hierdie skryfstuk klaar te maak.

Taal

 1. *Druk uit bladsye 1 en 2 van Idiome.
 2. Leer die idiome.
 3. Voltooi Oefeninge 1 en 2
 4. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 67

Skryfwerk

 1. Skryf jou eerste konsep van jou skryfstuk.

*Taal

 1. Lees op bladsye 1 en 2 van Letterlike en figuurlike wat die verskil is tussen letterlike en figuurlike betekenis.
 2. Lees die leesstuk op bladsy 2 noukeuring deur. Let op na die woord speling terwyl jy lees.
 3. *Druk uit bladsye 3 – 4 en bêre dit vir Dag 67.

 

Dag 68

Skryfwerk

 1. Hersien en redigeer jou skryfstuk.

Taal

 1. Voltooi bladsye 3 en 4 van Letterlike en figuurlike.
 2. Antwoorde op bladsy 5

 

Dag 69

Skryfwerk

 1. Skryf jou finale weergawe. Doen dit in MS Word en druk uit en plak in jou boek.

 

Dag 70

Woordeskat en Spel

 1. Skryf die Woordeskat op bladsy 1 van Die laaste reis van die HMS Guardian oor in jou woordeskat boek  met engelse vertaling en betekenis.

Lees

 1. Vir agtergrond inligting: Lees meer oor die HMS Guardian (Hierdie is in Engels.)

*Skryfwerk

 1. Lees Die laaste reis van die HMS Guardian op bladsy 3
 2. *Druk uit en voltooi bladsy 4.
 3. Antwoorde op bladsy 6 en 7

 

Dag 71

*Lees en Skryf

 1. Lees Die laaste reis van die HMS Guardian.
 2. *Druk uit bladsye 1 tot 3 en voltooi die begripstoets.
 3. Antwoorde op bladsy 4

 

Dag 72

Skryfwerk

 1. Lees Skryf ‘n brief noukeurig deur.
 2. Voorbeeld van ‘n informele brief.
 3. Maak nota’s waaroor jy in jou brief wil skryf. Gebruik jou leesstukke om jou te help met idees.

 

Dag 73

Skryfwerk

 1. Skryf jou brief. Skryf ten minste twee paragrawe.

 

Dag 74

Skryfwerk

 1. Gaan deur jou brief. Maak seker die datums en name is korrek.
 2. Maak seker jou formaat is korrek.
 3. Finaliseer jou brief.

 

Dag 75

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Hoof- en hulpwoorde.
 2. Antwoorde op bladsye 4 en 5.

 

Dag 76

*Taal

 1. *Druk uit en voltooi bladsye 1 tot 2 van Idiome.
 2. Antwoorde op bladsy 3 en 4

 

Dag 77

*Taal

 1. *Druk uit bladsye 1 tot 4 van Versamelname. Bêre bladsye 3 en 4 vir Dag 78.
 2. Lees en voltooi bladsye 1 en 2.

 

Dag 78

Taal

 1. Voltooi bladsye 3 tot 4 van Versamelname.
 2. Antwoorde op bladsye 5 tot 7.

 

Dag 79

*Lees en Skryf

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsy 1 van Dagboek.
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 80

*Lees en Skryf

 1. Lees Geniet ‘n Lekker Laggie op bladsy 1.
 2. *Druk uit en voltooi bladsy 2.
 3. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 81

Vir vandag en môre se opdragte het jy ‘n Verklarende Afrikaanse Woordeboek (HAT) nodig.

*Skryf

 1. Ons kyk na die definisies van woorde.
 2. *Druk uit bladsye 1 en 2 van Definisies.
 3. Gebruik die HAT en voltooi seksie A op bladsy 1.
 4. Voltooi Seksie B op bladsy 2.
 5. Vir Seksie C, skryf ‘n eerste konsep van “‘n Dag in die bed”.
 6. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 82

Taal:

 1. Vul die woorde se definisies in.

Skryf

 1. Hersien en redigeer “‘n Dag in die bed”
 2. Skryf die finale weergawe.

 

Dag 83

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Idiome.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 84

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsy 1 van Samestellings.
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 85

*Taal

 1. Wat is ‘n Voorsetsel?
 2. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Voorsetsels
 3. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 86

Taal

 1. Afkortings

 

Dag 87

Taal

 1. Trappe van vergelyking

 

Dag 88

Taal

 1. Idiome

 

Dag 89

Taal

 1. Voltooi die Idioom

 

Dag 90

*Kyk en Skryf

 1. *Druk uit, kyk mooi na die prent en voltooi bladsye 1 en 2 van Jakkals en Hettie die Heuningvoëltjie.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 91

*Lees en Skryf

 1. *Druk uit, lees met aandag en voltooi bladsye 1 tot 4 van Leesbegrip.
 2. Antwoorde op bladsy 5.

 

Dag 92

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 tot 3 van Direkte en Indirekte rede.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 93

*Taal

 1. *Druk uit en voltooi bladsy 1 van Idiome.
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 94

*Taal

 1. *Druk uit bladsye 1 to 5 van Selfstandige Naamwoord.
 2. Lees/leer en voltooi bladsye 1 tot einde van bladsy 3. Bêre bladsye 4 en 5 vir dag 95.

 

Dag 95

Taal

 1. Lees/leer en voltooi bladsye 4 en 5 van Selfstandige Naamwoord.
 2. Antwoorde op bladsye 6 en 7.

 

Dag 96

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer bladsye 1 tot 4 van Voor- en agtervoegsels.
 2. Antwoorde op bladsy 5.

 

Dag 97

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer bladsye 1 en 2 van Voornaamwoorde.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 98

Taal

 1. Woordsoorte

 

Dag 99

Taal

 1. Woordsoorte

 

Dag 100

*Lees en praat

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Luister en Praat.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 101

*Lees en Skryf

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 4 van Die storie oor papier.
 2. Antwoorde op bladsy 5.

 

Dag 102

*Lees en Skryf

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Herwinning van papier.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 103

*Skryf

 1. Lees bladsy 1 van Skryf en aanbied met aandag deur.
 2. *Druk uit bladsy 2. Knip die prente onder aan bladsy 2 uit en stel ‘n diagram/kopkaart/grafiek saam om hoe papier vervaardig word te verduidelik.
 3. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 104

*Skryf

 1. Skryf ‘n kort verslag met die inligting wat jy versamel het oor hoe papier vervaardig word.
 2. Maak gebruik van die riglyne op bladsy 3 van Skryf en aanbied.

 

Dag 105

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 en 2 van Koppeltekens.
 2. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 106

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 en 2 van Selfstandige/byvoeglike naamwoorde.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 107

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 en 2 van Taalstukture en -konvensies.
 2. Antwoorde op bladsye 3 en 4.

 

Dag 108

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 en 2 van Sinsoorte.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 109

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 en 2 van Vergelyking.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 110

Woordeskat en Spel

 1. Skryf die Woordeskat op bladsy 2 van Lees die storie oor die muskiet oor in jou woordeskat boek  met engelse vertaling en betekenis.

*Skryf

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 4 van Lees die storie oor die muskiet.
 2. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 111

*Skryf

 1. *Druk uit bladsye 1, 5 en 6 en 10 tot 12 van Lees en Kyk.
 2. Kyk mooi na die prent op bladsy 1 en voltooi die vrae.
 3. Lees bladsye 3 tot 4 noukeurig deur. Lees die gedig 2 keer. Vergelyk wat jy geskryf het met wat in die gedig is. Wys jou veranderinge.
 4. Antwoorde op bladsy 2
 5. Voltooi bladsye 5 en 6.
 6. Antwoorde op bladsy 7.
 7. Bêre bladsye 10 tot 12 vir Dag 112.

 

Dag 112

Skryf

 1. Lees bladsye 8 en 9 van Lees en kyk noukeurig deur.
 2. Antwoord die vrae op bladsye 10 tot 12.
 3. Antwoorde op bladsye 13 tot 15.

 

Dag 113

Skryf

 1. Lees/leer bladsye 1 en 2 van ‘n Gedig vir ma met aandag deur.
 2. Skryf jou eie gedig.

 

Dag 114

Skryf

 1. Volg die riglyne op bladsye 1 en 2 van Skryf ‘n Storie. Maak die “Vat 5-hand”.
 2. Jy kan enige onderwerp kies vir jou storie.
 3. Wys die stappe van hoe jy jou storie saamgestel het:
  • Jou “Vat 5-hand” as raam vir jou storie
  • Jou eerste konsep
  • Veranderinge van taal- en spelfoute.
  • Die finale weergawe.
 4. Die storie moet Dag 116 klaar wees.

 

Dag 115

Skryf

 1. Werk aan jou storie.

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 tot 5 van Taalstrukture en -konvensies.
 2. Antwoorde op bladsy 6.

 

Dag 116

Skryf

 1. Finaliseer jou storie.

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 en 2 van Voornaamwoorde.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 117

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 tot 5 van Homonieme, homofone, antonieme en sinonieme.
 2. Antwoorde op bladsye 6 en 7.

 

Dag 118

*Taal

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 tot 5 van Werkwoorde.
 2. Antwoorde op bladsye 6 en 7.

 

Dag 119

*Luister en kyk

 1. *Druk uit, kyk na prente en voltooi bladsy 1 van Luister en Praat. Skryf neer wat dink hier gebeur.
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 120

*Lees en kyk

 1. Lees riglyne op bladsy 1 van Lees en Kyk noukeurig deur .
 2. Lees die artikel op op bladsy 2 en …
 3. *Druk uit bladsye 3 en 4 en beantwoord die vrae.
 4. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 121

*Lees en kyk

 1. *Druk uit, kyk en voltooi bladsy 1 van Lees en Kyk (Pre-lees).
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 122

Lees en kyk

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 tot 3 van Lees en Kyk.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 123

*Skryf en aanbied

 1. *Druk uit, lees/leer en voltooi bladsye 1 tot 7 van Skryf en aanbied.
 2. Jy het tot dag 125 om hierdie werkstuk te voltooi.

 

Dag 124

Skryf en aanbied

 1. Werk aan werkstuk.

 

Dag 125

Skryf en aanbied

 1. Finaliseer werkstuk.

 

Dag 126

*Taal

 1. *Druk uit, leer/lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Taalstruktuur en -konvensies.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 127

Taal

 1. Woordsoorte

 

Dag 128

*Skryf

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Leestaak.
 2. Riglyne op bladsy 3.

 

Dag 129

*Skryf

 1. Lees bladsye 1 tot 4 van Lees ‘n Toneelstuk.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 5 en 6.
 3. Antwoorde op bladsy 7.

 

Dag 130

Skryf

 1. Volg die riglyne in Skryf en skryf ‘n kort toneelstuk.
 2. Die toneelstuk moet dag 132 klaar wees.

*Taal

 1. Lees bladsy 1 van Direkte en Indirekte Rede.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 2 tot 4.
 3. Antwoorde op bladsye 5 tot 7.

 

Dag 131

Skryf

 1. Werk aan die toneelstuk.

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsy 1 van Lidwoorde.
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 132

Skryf

 1. Finaliseer die toneelstuk.

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Voornaamwoorde.
 2. Antwoorde op bladsye 3 en 4.

 

Dag 133

*Skryf

 1. *Druk uit en voltooi ‘n Boekverslag.

*Taal

 1. Lees bladsy 1 van Idiome.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 2 en 3.
 3. Antwoorde op bladsye 4 en 5.

 

Dag 134

*Toets

 1. *Druk uit en voltooi bladsye 1 tot 4 van Taaltoets.
 2. Antwoorde op bladsye 5 tot 7.

 

Dag 135

*Hersiening

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 6 van Taal Hersiening.
 2. Antwoorde op bladsye 7 tot 9.

 

Dag 136

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Taalstrukture en -konvensies.
 2. Antwoorde op bladsye 4 en 5.

 

Dag 137

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 4 van Werkwoorde.
 2. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 138

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Voornaamwoorde.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 139

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 2 van Voegwoorde.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 140

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 2 van Skryftekens.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 141

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Sinonieme en Antonieme.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 142

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Samestellings.
 2. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 143

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 2 van Lettergrepe en Klankgrepe.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 144

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsy 1 van Hoofletters.
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 145

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 6 van Afleidings (Voor- en Agtervoegsels).
 2. Antwoorde op bladsye 7 en 8.

 

Dag 146

*Lees en Skryf

 1. Lees bladsye 1 tot 3 van Pre-Lees. (Jy hoef nie die opdragte op bladsy 1 te doen nie)
 2. *Druk uit bladsye 4 tot 6. Voltooi die opdragte op bladsye 3 tot 6.
 3. Antwoorde op bladsye 7 tot 9.

 

Dag 147

*Skryf en Aanbied

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Skryf en Aanbied. Daar is meer inligting oor duiwe op bladsye 5 en 6 om jou te help om jou opdrag te voltooi.
 2. Antwoorde op bladsy 4 en 5.

 

Dag 148

*Taal

 1. Lees bladsye 1 tot 2 van Taalstrukture en -konvensies met aandag deur.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 3 tot 4.
 3. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 149

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsy 1 van Tussenwerpsels.
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 150

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 4 van Sinonieme en Antonieme.
 2. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 151

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 2 van Modale Hulpwerkwoorde (The modal verbs).
 2. Antwoorde op bladsy 3

 

Dag 152

*Taal

 1. Lees bladsye 1 en 2 van Lees- en Skryftekens (Hersiening).
 2. *Druk uit en voltooi bladsy 3.
 3. Antwoorde op bladsy 4.

 

Dag 153

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 4 van Homofone en homonieme.
 2. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 154

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 2 van Hersiening Sinsoorte.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 155

*Taal

 1. Lees bladsye 1 en 2 van Afkortings, Verkortings en Akronieme.
 2. *Druk uit en voltooi Oefening 1 op bladsy 2.
 3. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 156

Lees

 1. Lees Deel 1 van Essie se ongewone oor geskryf deur Lisa Boonzaaier.
 2. Lees Deel 2 van Essie se ongewone oor.

 

Dag 157

Lees

 1. Lees Deel 3 van Essie se ongewone oor.
 2. Lees Deel 4 van Essie se ongewone oor.

 

Dag 158

Lees

 1. Lees Deel 5 van Essie se ongewone oor.

 

Dag 159

*Lees en Skryf

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Gedigte.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 160

*Lees en Skryf

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Luister- en leesbegrip.
 2. Antwoorde op bladsye 4 en 5.

 

Dag 161

Woordeskat en Spel

 1. Skryf die Woordeskat op bladsy 2 van Skryf ‘n persoonlike brief oor in jou woordeskat boek met engelse vertaling en betekenis.

Skryf en Aanbied

 1. Lees bladsye 1 en 2 van Skryf ‘n persoonlike brief.
 2. Volg die instruksie op bladsy 2 en skryf ‘n persoonlike brief.

 

Dag 162

*Taal

 1. Lees/leer bladsye 1 en 2 van Spelpatrone.
 2. *Druk uit en voltooi bladsye 2 tot 4.
 3. Antwoorde op bladsy 5.

 

Dag 163

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 uit van Verkleinwoorde en meervoude.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 164

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsy 1 van Sinsoorte.
 2. Antwoorde op bladsy 2.

 

Dag 165

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 en 2 van Sinonieme en Antonieme.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 166

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 3 van Idiome.
 2. Antwoorde op bladsy 3.

 

Dag 167

*Taal

 1. *Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 4 van Hersiening.
 2. Antwoorde op bladsye 5 en 6.

 

Dag 168

Lees

 1. Lees deel 1 van Hoekom is die see swart deur Marianna Brandt.
 2. Lees deel 2 van Hoekom is die see swart.

 

Dag 169

Lees

 1. Lees deel 3 van Hoekom is die see swart.

 

Dag 170

Taal

 1. Taaloefeninge – Afkortings (Hangman)

 

Dag 171

Taal

 1. Taaloefeninge – Manlike en Vroulike vorm

 

Dag 172

Taal

 1. Taaloefeninge – Meervoude

 

Dag 173

Taal

 1. Taaloefeninge – Woordsoorte

Dag 174

Taal

 1. Alfabetiese Volgorde

 

Dag 175

Taal

 1. Taaloefeninge – Sinonieme en Antonieme

 

Dag 176

Taaltoets

 1. Druk uit, lees en voltooi bladsye 1 tot 10 van Taaltoets
 2. Antwoorde op bladsye 11 tot 17.

 

Dag 177

Lees

 1. Lees deel 1 van Wat eet ‘n Volstruismuis? deur Marie Britz
 2. Lees deel 2 van Wat eet ‘n Volstruismuis?

 

Dag 178

Lees

 1. Lees deel 3 van Wat eet ‘n Volstruismuis?
 2. Lees deel 4 van Wat eet ‘n Volstruismuis?

 

Dag 179

Lees

 1. Lees deel 5 van Wat eet ‘n Volstruismuis?
 2. Lees deel 6 van Wat eet ‘n Volstruismuis?

 

Dag 180

Lees

 1. Lees Die Trol, die Son en die Raaf deur Liana de Beer